VI HAR REDUSERT FORSKUDDSBETALINGEN
SLIK AT FLERE FÅR MULIGHETEN TIL Å KJØPE BOLIG - OGSÅ DU SOM ER UNG!


BETALINGSPLAN


Erleveien 20 er organisert som et borettslag. Ved kjøp av leilighet betaler man vanligvis 10 % av summen i forskudd. Resterende beløp betales ved overtakelse. I Vestbo ønsker vi at flere unge skal få mulighet til å komme inn i boligmarkedet. Svært mange unge har ikke kapital til å betale 10 % forskudd. Derfor har vi halvert forskuddet til 5 % for alle. Totalprisen for leiligheten består av 40% innskudd (forskuddsinnbetalingen + restbeløpet/kontantsum ved overtakelse av leiligheten) og 60% fellesgjeld / borettslagslån. Innskuddet må du finansiere med egenkapital / oppsparte midler og/eller et lån i banken om du trenger det.

Når du kjøper en leilighet i et borettslag, blir du andelseier og får borett til leiligheten. Boretten er fritt omsettelig til markedspris. Andelseierne eier tomten/eiendommen og bygningen gjennom borettslaget, og tar i fellesskap beslutninger om drift/vedlikehold og oppussing av bygning og fellesarealer.

Fordeler med eierformen borettslag:

 • Du slipper å betale dokumentavgiften på 2,5% av kjøpesummen.

 • 60% av totalprisen for leiligheten er allerede finansiert. Lånerenten som borettslaget oppnår i bankmarkedet for fellesgjelden er ofte lavere enn den renten du selv klarer å oppnå når du låner til bolig. Du får 2 ganger i året muligheten til å innfri fellesgjelden helt eller delvis.

 • Trygg og velorganisert driftsform, spesielt med tanke på fremtidig vedlikehold.

 • Borettslaget vil ha sikringsordning for felleskostnadene. Dette betyr at borettslaget begrenser sitt tap om noen av andelseierne ikke betaler sine felleskostnader.

 • Ønsker du å kjøpe / bytte til annen leilighet innad i borettslaget eller et annet borettslag på et senere tidspunkt, kan du benytte din forkjøpsrett ved å tre inn i det høyeste budet om du har best ansiennitet.


 • SLIK FUNGERER BETALINGEN


  Et priseksempel basert på leilighet nr. 6 (3-roms i 2. etasje) vil bli slik:


  Innskuddet / kontantsum du betaler 1 462 000,-
  Fellesgjeld (er finansiert) 2 193 000,-
  Totalpris for leiligheten 3 655 000,-
     
  Forskuddsinnbetaling ved kjøp 182 750,-
  Restbeløp ved overtakelse av leiligheten 1 279 250,-
  Totalt innskuddsbeløp / kontantsum 1 462 000,-

  Fellesgjelden har en løpetid på 40 år. De første 10 årene betaler du kun rente på lånet (hvis du ikke ønsker å nedbetale lånet raskere).


  Den månedlige betalingen din de første 10 årene blir:


  Driftskostnader 2 174,-
  Renter (basert på 1,7%) 3 107,-
  Totalt: 5 281,-


  ORDFORKLARING


  Totalpris:
  Totalprisen for leiligheten består av innskudd/kontantsum og andel fellesgjeld. Innskuddet er forskuddsbetalingen som innbetales en stund etter kontraktsignering samt restbeløpet (egenkapital og eventuelt privat finansiering) som innbetales med tillegg av omkostninger før overtakelse av leiligheten.

  Fellesgjeld:
  Fellesgjeld er et felles lån borettslaget har tatt opp i en bank. Fellesgjelden / borettslagslånet følger din bolig. Borettslagslånet har løpetid på 40 år hvorav de 10 første årene er avdragsfrie. Renten er flytende rente, og vi har lagt til grunn en rente på 1,7%. Renten blir endret i takt med justeringer i rentemarkedet.

  Borettslaget får IN-ordning (individuell nedbetaling av fellesgjelden). Det betyr at du 2 ganger i året vil ha muligheten til å nedbetale (helt eller delvis) på din leilighets fellesgjeld om du skulle ønske det. Når du nedbetaler på fellesgjelden vil det resultere i lavere felleskostnader pr. mnd.

  Hvor lurt det er å betale helt ned på fellesgjelden, avhenger bl.a. av hvor lenge du har tenkt å eie leiligheten / andelen i borettslaget. Dersom du tenker å bo i leiligheten livet ut kan det være hensiktsmessig å innfri fellesgjelden om du har mulighet til det. La oss tenke at to ulike leiligheter i borettslaget kommer ut for salg etter 5 år (innenfor perioden med avdragsfrihet). Den ene andelseieren har valgt å ikke bruke IN-ordningen og dermed ikke nedbetalt på fellesgjelden, mens den andre andelseieren har innfridd hele fellesgjelden. Hvilken leilighet tror du vil være lettest å selge? Det vil nok være den leiligheten som fortsatt har fellesgjeld, og dermed er finansiert langt på vei. Kjøperen av leiligheten uten fellesgjeld må innbetale et betydelig høyere beløp før overtakelse av leiligheten enn den leiligheten som fortsatt har fellesgjeld.

  Felleskostnader:
  Felleskostnadene består av driftskostnader, renter og avdrag på fellesgjelden (fra. 11. år). Driftskostnadene er kommunale avgifter, eiendomsskatt, strøm i fellesarealer, forsikring av bygningsmassen, serviceavtaler for heisene og andre driftskostnader borettslaget har. Driftskostnadene beregnes ut fra boligens bruksareal. Den rimeligste leiligheten har driftskostnader på 1.637,- kr pr. mnd og den dyreste 4.280 kr pr. mnd. I tillegg kommer kabel-tv og internett med ca. 500 kr i måneden.