VIKTIG INFORMASJON
ANGÅENDE COVID


Eiendomsmeglerbransjen ønsker trygge visninger
med så lav smitterisiko som mulig. Vi møter
deg derfor med et smil fremfor å håndhilse,
og har innført tiltak for at visningen skal
bli gjennomført på en så trygg måte som mulig.

Kontakt megler for påmelding til visning.


FORBEHOLD


Vi gjør oppmerksom på at alle bilder, perspektiver,
illustrasjoner og møblerte plantegninger kun er
ment for å gi en orientering om boligprosjektet
og er ikke å anse som kontraktsgrunnlag, da
dette kan avvike fra endelig leveranse.

Meld deg på kontaktlisten, så holder vi deg oppdatert!